Nhiệt độ

Tất cả chúng ta trong phần nhiều trường hợp đều đo hàng ngày, và dựa vào thiết bị đo để đo: nhiệt độ. Testo cung cấp đầy đủ các thiết bị - đã được kiểm chuẩn và phù hợp các tiêu chuẩn - nhằm đáp ứng các yều cầu đo trong thực phẩm và dược phẩm, trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm và trong các lĩnh vực nhiệt, thông gió, điều hòa không khí và điện lạnh.