Mũi hoa khe Prona T15Y50P
prev
  • Mũi hoa khe Prona T15Y50P
next

Giá tiền: Liên hệ

Mã: T15Y50P

Đặt hàng

Mã sản phẩm Đặc điểm 
kỹ thuật
Chiều dài Số lượng/ hộp Giá tiền
mm 1 cái
T15Y50P T15 50 10 17,000
T20Y50P T20 50 10 17,000
T25Y50P T25 50 10 17,000
T27Y50P T27 50 10 17,000
T30Y50P T30 50 10 17,000
T15Y65P T15 65 10 21,000
T20Y65P T20 65 10 21,000
T25Y65P T25 65 10 21,000
T27Y65P T27 65 10 21,000
T30Y65P T30 65 10 21,000
T15Y100P T15 100 10 28,000
T20Y100P T20 100 10 28,000
T15Y150P T15 150 10 49,000
T20Y150P T20 150 10 49,000
T25Y150P T25 150 10 49,000
T15Y200P T15 200 10 61,000
T20Y200P T20 200 10 61,000
T25Y200P T25 200 10 61,000

 

 

Xuất xứ: PRONA

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.