Máy ảnh nhiệt

Thiết bị cho phép chẩn đoán, phân tích các bất thường về nhiệt, ngăn ngừa sự cố do quá nhiệt gây ra