Bộ Elcometer : máy A456CFNFTS + Đầu dò thẳng từ tính và không từ tính T456CFNF1S
prev
  • Bộ Elcometer : máy A456CFNFTS + Đầu dò thẳng từ tính và không từ tính T456CFNF1S
next

Đo bề mặt từ tính và không từ tính

Dải đo 0-1500μm

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Đặt hàng

Bộ Elcometer từ tính và không từ tính : máy A456CFNFTS + Đầu dò thẳng T456CFNF1S bao gồm : 

- Máy Elcometer A456CFNFTS

- Đầu dò thẳng từ tính và không từ tính T456CFNF1S