Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò thẳng từ tính T456CF1S
prev
  • Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò thẳng từ tính T456CF1S
next

Đo bề mặt từ tính

Dải đo 0-1500μm

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Đặt hàng

Bộ Elcometer từ tính : máy A456CFBS + Đầu dò thẳng T456CF1S bao gồm : 

- Máy Elcometer A456CFBS

- Đầu dò thẳng từ tính T456CF1S